WROCŁAWSKI TEATR LALEK

WROCŁAWSKI TEATR LALEK
Instytucja Kultury Gminy Wrocław
pl.Teatralny 4
50-051 Wrocław
NIP: 896-000-53-25
REGON 000278936
nr konta
59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Janusz Jasiński
Dyrektor Naczelny
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

Jakub Krofta
Dyrektor Artystyczny
jakub.krofta@teatrlalek.wroclaw.pl

SEKRETARIAT
T: 71 335 49 01
F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

KIEROWNICZKA LITERACKA

Maria Wojtyszko
Kierowniczka literacka
T: 71 335 49 01
maria.wojtyszko@teatrlalek.wroclaw.pl

SEKRETARZ LITERACKA

PRACOWNIA PEDAGOGIKI TEATRU

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE

Katarzyna Krajewska
Sekretarz literacka
Kierowniczka Pracowni Pedagogiki Teatru
T: 71 335 49 06
katarzyna.krajewska@teatrlalek.wroclaw.pl

IMPRESARIAT / WYNAJEM SAL

Maja Hermansdorfer-Pstrokońska
Impresariat
T: 71 335 49 14
impresariat@teatrlalek.wroclaw.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Krzysztof Nowak
Kierownik administyracyjny i BHP
T: 71 335 49 40
krzysztof.nowak@teatrlalek.wroclaw.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Beata Malewicz
Główna księgowa
T: 71 335 49 61
beata.malewicz@teatrlalek.wroclaw.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Piotr Kejna
Kierownik techniczny
T: 71 335 49 70
piotr.kejna@teatrlalek.wroclaw.pl

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13

widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

partnerzy_2017.png