Image

INTERAKCJA. Teatr – edukacja

Nowy projekt Wrocławskiego Teatru Lalek dla nauczycieli i animatorów


Skierowany do nauczycieli projekt, oparty o metody pedagogiki teatru, którego celem jest wsparcie pedagogów w tworzeniu i prowadzeniu lekcji teatralnych, szczególnie związanych z obejrzanym spektaklem.
Integralną częścią projektu będą rozmowy z nauczycielami, które pozwolą nam na wymianę wzajemnych doświadczeń, a także określenie wzajemnych oczekiwań na linii teatr – szkoła. Mamy nadzieję, że posłużą nam one do zbudowania oferty edukacyjnej, która będzie odpowiedzią na potrzeby szkoły.
Podczas zajęć nie ingerujemy w spektakl, który jest autonomicznym i osobnym dziełem. Nie tłumaczymy, o czym było przedstawienie, raczej zadajemy to pytanie młodym widzom i wskazujemy możliwe konteksty interpretacyjne. Prowokujemy do myślenia, umożliwiamy bardziej świadomy odbiór przedstawienia i otwieramy na indywidualne, nieoczywiste interpretacje. Beneficjentami tych zajęć są nie tylko ich uczestnicy, ale także teatr, dla którego bezpośredni kontakt z widzem i możliwość usłyszenia jego głosu są ogromną wartością.

W ramach projektu zaprosimy nauczycieli na 4 spotkania warsztatowe, na których:

  • poznają oni podstawowe metody i narzędzia pedagogiki teatru,
  • sprawdzą, czy można je wykorzystać w omawianiu innych, nieteatralnych tematów
  • stworzą swoje własne scenariusze lekcji teatralnych.

Udział w zajęciach i spektaklach jest bezpłatny.

Spektakle Wrocławskiego Teatru Lalek to rzadko adaptacje klasycznych baśni – częściej widowiska, które powstają na podstawie nowych tekstów, pisanych na zamówienie teatru. Przedstawienia te dotykają ważnych, a nierzadko trudnych tematów, są przedsięwzięciami odważnymi artystycznie. Zdarza się, że po ich obejrzeniu dzieci i młodzież zadają opiekunom i nauczycielom wiele pytań, które mogą być pretekstem do przeprowadzenia lekcji po spektaklowych. Można na nich stworzyć przestrzeń, w której dzieci swobodnie, poprzez zabawę i zadania teatralne, mogą podzielić się doświadczeniami, przeżyciami przemyśleniami związanymi ze spektaklem. To także przestrzeń dla działań teatralnych związanych z tematem i problematyką spektaklu.

Bazując na naszych doświadczeniach w pracy z dziećmi podczas prowadzonych od kilku lat warsztatów do naszych spektakli, pragniemy podzielić się nimi z nauczycielami.
Wykorzystamy do tego dwie najbliższe premiery WTL: „Kichota” w reżyserii Joanny Gerigk (10+) i „Motyla” w reżyserii Marcina Libera (7+).

Koordynatorka projektu: Elżbieta Huculak
Zapisy: widownia@teatrlalek.wroclaw.pl / tel. 71 3354911, 12, 49.
Zapisy przyjmujemy do 11.03.2019.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Poznajmy się
18.03.2019 / godz. 11:00

W trakcie warsztatów zastanowimy się nad relacją nauczyciel – teatr – szkoła. Jakie są wzajemne potrzeby i oczekiwania? Jak w praktyce wygląda współpraca i komunikacja między nimi? Wprowadzimy także uczestników w podstawy pedagogiki teatru, na których będziemy się opierać podczas zajęć.


Wokół „Kichota”
26.04.2019 godz. 10:00

Zaprosimy uczestników zajęć na spektakl „Kichot”, a po nim – na warsztaty do tego przedstawienia. Zastanowimy się również, jakie tematy, z perspektywy nauczyciela są ciekawe w pracy z klasą

Pedagogika teatru w szkole
Maj

Czy metody pedagogiczno-teatralne można wykorzystać w praktyce szkolnej? Do pracy nad jakimi tematami mogą być przydatne? Skąd czerpać inspiracje do tworzenia zajęć? Zajęcia prowadzone prze Teatrotekę.

Wokół „Motyla”
Czerwiec

Spotkanie wokół spektaklu „Motyl”. Zaprosimy nauczycieli na spektakl „Motyl”, a po spektaklu wspólnie zaprojektujemy do niego działania warsztatowe i przeprowadzimy na sobie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej, skierowanego do pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych, którzy chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Chcemy stworzyć dla tej grupy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim refleksji na tematy związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół. Dodatkowe informacje: http://teatrotekaszkolna.pl/partnerzy/oprogramie

Image

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

 

epi radio koleje