Szkoła w Mieście to szeroki program artystyczno-edukacyjny, zainicjowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wrocław. W ramach projektu we Wrocławskim Teatrze Lalek już od czterech lat odbywa się szereg zajęć, podczas których pracownicy teatru wraz z nauczycielami poruszają zagadnienia związane ze specyfiką teatru lalek, prowadzą działania plastyczno-scenograficzne oraz warsztaty. W ich trakcie dzieci i młodzież zyskują możliwość stworzenia samodzielnej wypowiedzi artystycznej na temat obejrzanego spektaklu i poszerzenia kontekstów jego odbioru.

INFORMACJE OGÓLNE:

TERMIN: Termin warsztatu do ustalenia z Biurem Organizacji Widowni (warsztaty mogą odbywać się przed lub po spektaklu, mogą być tematycznie związane ze spektaklem lub też stanowić odrębną całość).

CZAS TRWANIA: 45 – 55  minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: Warsztat może się odbyć dla minimum 15 osób. Górna granica to 30 osób.

PROWADZENIE: Warsztaty prowadzi pracownik Wrocławskiego Teatru Lalek: scenograf, aktor (lub inny pracownik) – w zależności od przedmiotu, z którego zakresu treści są podczas lekcji realizowane

BILETY: 5 zł / dziecko / 1 warsztat (Na warsztat musi być wykupione minimum 15 biletów)

KONTAKT: Katarzyna Starczewska / Biuro Organizacji Widowni
tel.: 71 335 49 11/   71 335 49 12/  71 335 49 49
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

Wycieczka po teatrze

Zwiedzanie przestrzeni teatru: scen, kulis, sali warsztatowej itp., połączone z pokazem i omówieniem rodzajów lalek teatralnych, przedstawieniem rodzajów scen teatralnych oraz  zawodów związanych z teatrem (zwiedzanie przestrzeni teatru w danym terminie dostosowane będzie do trybu pracy placówki w danym dniu).
prowadzenie: pracownik WT

 

Warsztat ruchowo-mimiczno-plastyczny do spektaklu „Piękna i Bestia”
Nie wszystko złoto, co się świeci – jak nasze oczy mogłą nas zmylić.
Jak postrzegamy rzeczywistość wokół nas? Co jest dla nas piękne, a co szpetne? Czy piękne to zawsze dobre, a szpetne – zawsze złe?
Warsztat z wykorzystaniem rekwizytów, masek i kostiumów teataralnych.
prowadzenie: pracownik WTL

Warsztat ruchowo – plastyczny do spektaklu „Skarpety i papiloty“
Nasza praca – nasza pasja
Czy praca zawsze musi kojarzyc się nam z przymusem? Czy moze być naszym hobby i przyjemnościa? Poznajemy prawdziwych  pasjonatów i  odkrywamy swoje pasje.
prowadzenie: pracownik WTL

Jak się zachować w teatrze? Zasady, zwyczaje i... przesądy – prezentacja interaktywna
Co wolno, a czego nie wolno w teatrze? Dlaczego? Czego nie wolno widzom, a czego aktorom? Skąd się wzięły teatralne przesądy? Jakie zabawne anegdoty się z nimi wiążą?
prowadzenie: aktor lalkarz / inny pracownik WTL

Specyfika teatru lalkowego – prezentacja
Czym teatr lalek / teatr formy różni się od teatru dramatycznego? Jak powstał (krótka historia)? Czy teatr lalek to tylko teatr dla dzieci?
prowadzenie: aktor lalkarz / inny pracownik WTL

Krótka historia teatru lalek w Polsce - prezentacja
Historia polskiego teatru lalek w 20 minutach.
prowadzenie: aktor lalkarz / inny pracownik WTL

Magiczna postać, która zamieszkała w teatrze - prezentacja
Wszystko na temat lalki teatralnej: Czym (kim) jest? Jak powstała? Czym była kiedyś, a czym jest teraz? prowadzenie: scenograf

Jak powstaje lalka? – prezentacja
Prezentacja kolejnych etapów powstawania lalki (od projektu do gotowej figury) na specjalnie
przygotowanych lalkach i częściach lalek.
prowadzenie: scenograf

Technika teatru lalkowego – prezentacja
a) Prezentacja i omówienie podstawowych rodzajów lalek: pacynka, kukła, jawajka, lalka cieniowa, bunraku, marionetka, sycylijka, lalka trickowa, lalka hybrydyczna;
b) Prezentacja podstawowych technik lalkowych.
prowadzenie: aktor lalkarz / scenograf

Emocje - zabawa
Scenograficzne (plastyczne) odzwierciedlanie uczuć. Widzę, czuję - jak obraz działa na nasze emocje? -i odwrotnie, jak nasze emocje oddziałują na obraz? (zabawa – np. wspólne malowanie obrazu).
prowadzenie: scenograf

Kolory, które mówią - zabawa przestrzenna
Nastroje obrazowane kolorem (przestrzeń „spokojna” i „niespokojna”etc.).
prowadzenie: scenograf

Kolor w teatrze i jego znaczenie
Kolory tła i kostiumów, konwencje - prezentacja multimedialna; kolor światła - zabawa z reflektorem i różnokolorowymi filtrami.
prowadzenie: scenograf

Konwencje scenograficzne - podróż po epokach i stylach - prezentacja
Nauka szybkiego rozpoznawania charakterystycznych cech danej epoki i stylu.
prowadzenie: scenograf

Obszary teatru plastycznego / teatru formy - prezentacja
Jaką rolę odgrywa na scenie plastyka (obraz, forma, kształt)? Teatr uliczny, teatr lalkowy, teatr cieni, pantomima itd.
prowadzenie: scenograf

Kompozycje przestrzenne – zabawa
Odkrywanie właściwości i możliwości scenicznego wykorzystania różnych materiałów.
prowadzenie: scenograf

Wydobywanie obrazu – zabawa
Wydobywanie obrazu z czerni scenicznej, wnikanie w głąb przestrzeni teatralnej – komponowanie przestrzeni (pola gry) poprzez światło, kolor, ruch (zabawa ze światłem scenicznym).
prowadzenie: scenograf

Podróż do świata wyobraźni – zabawa z rekwizytami
Stwarzanie czegoś z niczego, czyli jak można jednym przedmiotem zagospodarować przestrzeń teatralną.
prowadzenie: scenograf

Żywe obrazy – zabawa
Ożywianie obrazów - w wyobraźni i na scenie.
prowadzenie: scenograf

Wycieczka po teatrze
Zwiedzanie przestrzeni teatru: scen, kulis, sali warsztatowej itp., połączone z pokazem i omówieniem rodzajów lalek teatralnych, przedstawieniem rodzajów scen teatralnych oraz  zawodów związanych z teatrem (zwiedzanie przestrzeni teatru w danym terminie dostosowane będzie do trybu pracy placówki w danym dniu).
prowadzenie: pracownik WTL

Krótka historia teatru lalek w Polsce - prezentacja
Historia polskiego teatru lalek w 20 minutach.
prowadzenie: aktor lalkarz / inny pracownik WTL

Magiczna postać, która zamieszkała w teatrze - prezentacja
Wszystko na temat lalki teatralnej: Czym (kim) jest? Jak powstała? Czym była kiedyś, a czym jest teraz? prowadzenie: scenograf

Jak powstaje lalka? – prezentacja
Prezentacja kolejnych etapów powstawania lalki (od projektu do gotowej figury) na specjalnie
przygotowanych lalkach i częściach lalek.
prowadzenie: scenograf

Technika teatru lalkowego – prezentacja
a) Prezentacja i omówienie podstawowych rodzajów lalek: pacynka, kukła, jawajka, lalka cieniowa, bunraku, marionetka, sycylijka, lalka trickowa, lalka hybrydyczna;
b) Prezentacja podstawowych technik lalkowych.
prowadzenie: aktor lalkarz / scenograf

Konwencje scenograficzne - podróż po epokach i stylach - prezentacja
Nauka szybkiego rozpoznawania charakterystycznych cech danej epoki i stylu.
prowadzenie: scenograf

Obszary teatru plastycznego / teatru formy - prezentacja
Jaką rolę odgrywa na scenie plastyka (obraz, forma, kształt)? Teatr uliczny, teatr lalkowy, teatr cieni, pantomima itd.
prowadzenie: scenograf

Kompozycje przestrzenne – zabawa
Odkrywanie właściwości i możliwości scenicznego wykorzystania różnych materiałów.
prowadzenie: scenograf

Wydobywanie obrazu – zabawa
Wydobywanie obrazu z czerni scenicznej, wnikanie w głąb przestrzeni teatralnej – komponowanie przestrzeni (pola gry) poprzez światło, kolor, ruch (zabawa ze światłem scenicznym).
prowadzenie: scenograf

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

 

epi radio koleje