Szanowni Państwo! Prosimy o punktalność. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię po rozpoczęciu spektaklu i nie przysługuje im zwrot należności za niewykorzystane bilety.

DYREKCJA WTL

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

ZESPÓŁ

Kierownik literacka 
MARIA WOJTYSZKO

Sekretarz literacka 
KATARZYNA KRAJEWSKA

Koordynatorka pracy artystycznej 
MARTA KUROWSKA

Inspicjentka 
MAŁGORZATA MAŃKO - DROZD
AGNIESZKA DROBNA

Kierowniczka działu promocji i sprzedaży 
SYLWIA GORZAK

Specjalista ds. promocji i sprzedaży
TOMASZ WASZKIEWICZ

Specjalistka ds. promocji i sprzedaży
JOANNA BRYL-GÓRALSKA

Zastępca kierowniczki działu promocji i sprzedaży
KATARZYNA STARCZEWSKA

Specjalistka ds. obsługi widza
ELŻBIETA HUCULAK, AGNIESZKA LATAWIEC

Impresariat
MAJA HERMANSDORFER - PSTROKOŃSKA

Obsługa widowni 
NATALIA KOŁODZIEJCZAK

Kasa 
ALICJA BARTKIEWICZ

Główna księgowa 
KATARZYNA PASŁAWSKA

Księgowi 
ANNA PETYNIA, ANDRZEJ RADOMSKI

Kadry i płace 
JANINA GOLAŃSKA

Kierownik techniczny 
PIOTR KEJNA

Producentka spektakli
 
MONIKA LUŚCIŃSKA

Główny oświetleniowiec 
KRYSTIAN KOBIERSKI

Oświetleniowcy 
MICHAŁ KAŁUŻNY, BARTOSZ KONDYS, ALICJA PIETRUCKA

Główny akustyk 
DAMIAN ROKITA

Akustycy 
PAWEŁ DOBOSZ, ROBERT MANIAK

Szef sceny 
RYSZARD OSMAN

Montażyści dekoracji
 
MIROSŁAW KAŹMIEROWSKI, ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI, TOMASZ MALCZUK,
KRZYSZTOF SZPONAR, MIROSŁAW ZARZYCKI

Rekwizytorzy 
TOMASZ CICHOŃ, RAFAŁ KRÓLIKOWSKI

Garderobiana 
WIOLETTA BOROWIECKA

Charakteryzatorka
DOROTA BUDZIŃSKA

Asystentka scenografa 
BEATA TOMCZYK

Pracownia plastyczna 
KRZYSZTOF STACHÓW, JOLANTA URBANIAK

Kierownik administracyjny i BHP 
KRZYSZTOF NOWAK

Infromatyk
TOMASZ GARNCAREK

Pracownicy administracyjno-gospodarczy
LUCYNA PIECZARKA, MARTA SIUDZIŃSKA, JOLANTA ŁUCZAK, ELŻBIETA LASKOWSKA

Konserwator 
GRZEGORZ URBANIAK

Zopatrzenie 
MAREK WOLSZCZAK

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

 

Logotypy partnerzy 2020 epi radio aquapark wroclaw Tauron