Szanowny Użytkowniku,
Chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.
W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:


1. Dane Administratora
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Wrocławski Teatr Lalek z siedzibą przy pl. Teatralnym 4, 50-051 Wrocław

2. Dane kontaktowe
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl.
Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Natalia Miłostan, adres email: natalia@prudenspdp.pl

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym Twojego uczestnictwa w zajęciach, spektaklach, kursach i wydarzeniach organizowanych przez Naszą Instytucję. Dodatkowo Twoje dane są przetwarzane na potrzeby zakupu biletów na wydarzenia wraz z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w tym rozpatrywania reklamacji.
Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

6. Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:


1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach,
2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl
Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


7. Zakres uprawnień
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, kursach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

9. Profilowanie
W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

10. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

wrocławski teatr lalek
biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

Od 20 czerwca
wt - pt: 14:00-18:00
sb-nd: na 1 godz

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Image

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022 hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw