Informacja o zakresie działalności Wrocławskiego Teatru Lalek

Wrocławski Teatr Lalek jest samorządową instytucją kultury Gminy Wrocław, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 21/94. Działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493).

Siedziba Wrocławskiego Teatru Lalek mieści się we Wrocławiu, przy pl. Teatralnym 4.

Wrocławskim Teatrem Lalek kierują:
Dyrektor naczelny – Janusz Jasiński,
Dyrektor Artystyczny – Jakub Krofta oraz
Główna Księgowa – Katarzyna Pasławska.

Podstawowym celem Teatru   jest   tworzenie spektakli. Teatr upowszechnia  dorobek polskiej i światowej kultury teatralnej  oraz  dyscyplin  artystycznych tworzących teatr: sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii. Zadaniem Teatru jest odpowiadanie na kulturalne potrzeby społeczności oraz  reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

Zakres działania Teatru obejmuje:
1. realizowanie spektakli    teatralnych    oraz    interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, w tym prezentacje przedstawień teatru lalkowego,
2. prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny teatru,
3. promocję i upowszechnienie sztuki i kultury teatralnej,
4. organizowanie przeglądów i festiwali,
5. prowadzanie działalności impresaryjnej,
6. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywają się we Wrocławskim Teatrze Lalek można znaleźć na stronie internetowej: www.teatrlalek.wroclaw.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/Wroclawski.Teatr.Lalek

Aby skontaktować się z naszym Teatrem, osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do:
• napisania wniosku i złożenia / wysłania go na adres: Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław,
• wysłania e-maila na adres: marta.kurowska@teatrlalek.wroclaw.pl,
• kontaktu telefonicznego pod numer telefonu: 71 335 49 09.
Osobą odpowiedzialną za realizację działań włączających jest Marta Kurowska – specjalistka do spraw dostępności.

wrocławski teatr lalek
biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

Od 4 do 7 lipca
kasa jest czynna:
cz-pt 14:00-18:00

Od 8 lipca do 21 sierpnia
PRZERWA URLOPOWA
kasa nieczynna

Od 22 do 31 sierpnia
kasa jest czynna:
cz-pt 14:00-18:00

 

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Image

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022 hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw