Image

Teatr dostępny

Projekt Teatr wrażliwy

Teatr wrażliwy to teatr, w którym jest miejsce dla wszystkich. Otwarty na różne osoby i wrażliwości, nieobojętny na ich potrzeby. Spektakle, które tworzymy we Wrocławskim Teatrze Lalek budzą emocje, ale ambicją naszej sztuki jest łączenie – nigdy dzielenie. Dlatego przygotowaliśmy możliwie najlepsze otoczenie do kontaktów ze sztuką – bezpieczną przestrzeń dla nowych doświadczeń estetycznych i ważnych tematów.

Teatr wrażliwy otwiera drzwi dla szerokiej grupy odbiorców: zapraszamy m.in. rodziców z najmłodszymi dziećmi (od pół roku do trzech lat), osoby z niepełnosprawnościami, neuroróżnorodne, seniorów. W odpowiedzi na Wasze potrzeby i w bliskim kontakcie z widzem proponujemy teatralne doświadczenia dla różnych grup uczestników. Zaprojektowaliśmy przyjazną przestrzeń, przygotowaliśmy udogodnienia, pozwalające na udział w wydarzeniach także odbiorców o szczególnych potrzebach.

Teatr wrażliwy współtworzą artyści, pedagodzy, specjaliści z różnych dziedzin. Naszym odbiorcom proponujemy wydarzenia o wysokim poziomie artystycznym, do współpracy zapraszamy interesujących twórców, podejmujemy ważne i aktualne problemy. Równocześnie dbamy o to, aby nasze wydarzenia były adekwatne do wieku oraz percepcyjnych możliwości i szczególnych potrzeb odbiorców. Pielęgnujemy emocje, oswajamy tematy i eksperymentalne środki artystycznego wyrazu. Upowszechniamy wiedzę o teatrze i promujemy indywidualny rozwój twórczy. Tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń, w której różne wrażliwości i sposoby odbierania sztuki otwierają cały wachlarz nowych doświadczeń artystycznych i międzyludzkich.

W naszym Teatrze możecie:

• wziąć udział w spektaklach, warsztatach i spacerach, dostępnych dla odbiorców o szczególnych potrzebach

• zgłosić potrzebę realizacji spektaklu z audiodeskrypcją w dogodnym dla Was terminie (opcja dostępna dla grup zorganizowanych)

• we własnym zakresie przetłumaczyć spektakl na PJM lub SJM – gdy będziemy mieli taką informację z wyprzedzeniem, zarezerwujemy odpowiednie miejsca na widowni i przygotujemy oświetlenie dla tłumacza

• wypożyczyć słuchawki wyciszające dla odbiorców o szczególnej wrażliwości na bodźce dźwiękowe

• skorzystać z Przedprzewodnika który pomoże się Wam przygotować do wizyty w Teatrze

• zgłosić potrzebę realizacji warsztatu kontekstowego do spektaklu, który planujecie obejrzeć (opcja dostępna dla grup zorganizowanych)

• zgłosić szczególne potrzeby uczestników naszych warsztatów lub spotkań twórczych – jesteśmy świadomi, że nie na wszystkie będziemy mogli odpowiedzieć, ale nasi twórcy i pedagodzy postarają się wesprzeć jak najwięcej dzieci i dorosłych.

W tym sezonie przygotowaliśmy dla Was:

 • Spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na Polski Język Migowy – dzięki odpowiednim dostosowaniom nasi widzowie z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu będą mogli na równi z innymi doświadczać teatralnych wydarzeń.

  Spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na Polski Język Migowy:

 • 13.05 | 19:00 spektakl POMNIK | 14+
 • 21.05 | 13:00 spektakl ODD i LUNA | 5+
 • 01.06 |  10:00 spektakl ILE ŻAB WAŻY KSIĘŻYC | 5+  tylko z audiodeskrypcją
 • 07. 06 | 10:00 spektakl GŁOŚNIEJ SIĘ NIE DA? | 6+

 • 14.01 | 15:00 spektakl PIEKŁO-NIEBO | 7+
 • 05.02 | 13:00 spektakl WĄŻ | 4+
 • 07.03 | 10:00 spektakl PINOKIO | 8+
 • 17.03 | 10:00 spektakl OPOWIEŚCI Z WIELKICH BLOKÓW | 8+  tylko z PJM
 • 19.03 | 10:00 spektakl OPOWIEŚCI Z WIELKICH BLOKÓW | 8+   tylko z PJM
 • 18.04 | 10:00 spektakl LOT PRZEZ TĘCZĘ | 4+
 • 22.04 | 15:00 spektakl OJEJA! albo o dziewczynce, która nie znała własnego imienia | 6+

 • Bezpłatne warsztaty kontekstowe do spektakli – to na nich pedagodzy teatru pomogą odbiorcom, którzy potrzebują wsparcia w obszarach widzenia, słyszenia, czucia lub rozumienia, w sensorycznym poznaniu różnych środków artystycznego wyrazu oraz odczytaniu sensów i kontekstów przedstawienia;

 • Bezpłatne warsztaty dla rodziców i nauczycieli – podczas których porozmawiamy o tym,
  w jaki sposób możemy wspólnie wspierać dzieci i młodzież w doświadczaniu wydarzeń teatralnych, wymienimy się narzędziami realizacji działań włączających i podzielimy inspiracjami, jak rozmawiać z młodymi odbiorcami o trudniejszych przedstawieniach.

Warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych

 

13.06 | 10:30 Warsztaty teatralne | 7-10 lat
14.06 | 10:30 Warsztaty teatralne | 7-10 lat
15.06 | 10:30 Świat w ciemności | 4-6 lat
16.06 | 10:30 Warsztat poezji miganej | 13+
20.06 | 10:30 Warsztat taneczny | 8-10 lat

więcej informacji...>

Image

Wrocławski Teatr Lalek realizuje przedsięwzięcie grantowe „Teatr wrażliwy. Dostosowanie repertuaru Wrocławskiego Teatru Lalek dla odbiorców o szczególnych potrzebach”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie repertuaru pod kątem odbiorców o szczególnych potrzebach oraz stworzenie dostępnej oferty działań edukacyjnych, wspomagających odbiór i rozumienie spektakli oraz indywidualny rozwój twórczy.

Projekt "Kultura bez barier" jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Partnerami są:
- Strategiczny partner krajowy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Partner ponadnarodowy - Institut fur Bildung und Kultur e.V. (IBK) i działające przy nim Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion (KUBIA),
- Pozarządowy partner krajowy: Fundacja Kultury bez Barier

wrocławski teatr lalek
biuro obsługi widza / rezerwacje:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

poniedziałek: Kasa nieczynna
wtorek - piątek:
9:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
sobota - niedziela:
1 godz przed spektaklem

Od 20 czerwca
wt - pt: 14:00-18:00
sb-nd: na 1 godz

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

Image

NEWSLETTER

Logotypy partnerzy 2022 hotel europeum epi market tauron dystrybucja tauron-bezpieczniki budus tvp3 wroclaw