lwt_logo.png

Wrocławski Teatr Lalek i Fundacja Interstellar serdecznie zapraszają dzieci w wieku 8-14 lat do udziału w letnich integracyjnych warsztatach teatralnych w ramach programu Lato w Teatrze+ 2019

COŚ Z NICZEGO. LETNIE WARSZTATY IMPROWIZACJI

1. Pola Adamska
2. Martyna Baran
3. Konstanty Brzeski
4. Aleksandra Brycka
5. Nikola Chojnacka
6. Artur Haręża
7. Natalia Haręża
8. Maksymilian Hrycak
9. Anna Jeż
10. Roksana Kamińska
11. Victoria Kopczewska
12. Agnieszka Koszela
13. Miłosz Krukowski
14. Emilia Maciołek
15. Aleksandra Małycha
16. Joanna Michalska
17. Hanna Naorniakowska
18. Jacek Pindral
19. Oliwia Pławińska
20. Wiktoria Pławińska
21. Uliana Podolian
23. Zofia Sadowska
24. Pola Sakuta
25. Aleksandra Stańczewska
26. Michael Śniadek
27. Zofia Urbaniak
28. Paweł Wojtuch

W ciągu dwóch tygodni między 24.06 a 6.07.2019 uczestnicy pod opieką artystów i pedagogów wezmą udział w warsztatach improwizacji teatralnej, budowy lalek i podstawowych technik animacji oraz zajęciach z zakresu komunikacji i pracy w zespole.
Zajęcia będą się odbywać we Wrocławskim Teatrze Lalek, Ogrodzie Staromiejskim oraz przestrzeni miejskiej.
Uczestnicy będą pracować w dwóch grupach wiekowych: 8-10 i 11-14 lat, a efektem ich działań warsztatowych będą pokazy – niespodzianki, które przygotują nawzajem dla siebie i zaprezentują w dniu 6.07 na Dużej Scenie.

zajęcia: 24.06-06.07.2019 w godz. 9.00-15.00 (pn-sb)
pokaz finałowy: 06.07.2019, godz. 13:00

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Improwizacja teatralna to:

! Intensywny trening kreatywności i spontaniczności, nauka czerpania z własnej wyobraźni,
wrażliwości i doświadczeń.

! Wzmocnienie: improwizacja uczy przezwyciężania wstydu, otwartości, odwagi w komunikowaniu swojego punktu widzenia, odporności na ocenę i stres.

! Doskonała broń w odpowiedzi na hejt, mowę nienawiści i agresję słowną. Dzieci, które nauczą się technik improwizacji, mogą je wykorzystywać nie tylko na scenie, ale w interakcjach społecznych.

! Nauka pracy w zespole, współdziałania, słuchania i uważności na partnerów w działaniu. W improwizacji nie ma wygranych i przegranych – uczy ona współpracy na równych zasadach.

! Lekcja tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka i jego wyborów – jedną z podstawowych zasad improwizacji jest bowiem otwartość i akceptacja pomysłów partnera na scenie, nieocenianie ich.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.


 

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o pracę-wypowiedź artystyczną w dowolnej formie (tekstowej, plastycznej, muzycznej, foto, video lub innej) na temat „Nie mam nic, będę improwizować”.

Na zgłoszenia zawierające:
1) Pracę dziecka na temat „Nie mam nic, będę improwizować” oraz
2) podpisaną przez opiekuna zgodę na uczestnictwo w warsztatach, wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku (załacznik nr 1)
3) podpisany regulamin uczestnictwa (złącznik nr 2)
4) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załacznik nr 3)
Pliki formularzy do pobrania w formacie PDF.

czekamy do 7 czerwca 2019 r. pod adresem:

Wrocławski Teatr Lalek/ pl. Teatralny 4/ 50-051 Wrocław/ z dopiskiem: „Lato w Teatrze+”
lub w formie elektronicznej na adres:
sylwia.gorzak@teatrlalek.wroclaw.pl

Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego!
Sugerujemy osobiste lub mailowe dostarczenie prac.

Lista uczestników warsztatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Teatru do dnia 12 czerwca 2019 r.

Wszelkich informacji dotyczących warsztatów udziela:
Sylwia Gorzak - Koordynatorka Projektu
M: sylwia.gorzak@teatrlalek.wroclaw.pl
T: 71 335 49 08

Elżbieta Huculak (pedagożka teatru)
pedagożka teatru, skończyła Liceum Sztuk Plastycznych, następnie Etnologię i Antropologię Kulturową. W czasie studiów zajmowała się sztuką naiwną i art brut, pracując z artystami naiwnymi. Od 12 lat pracuje w Biurze Obsługi Widza w WTL. Od kilku lat prowadzi warsztaty pedagogiczno-teatralne w ramach „Szkoły w mieście” oraz interaktywne spacery po teatrze Machina teatralna. Od 2018 roku uczęszcza do Szkoły Pedagogów Teatru ( Instytut Teatralny). W 2018 - prowadzących warsztaty pedagogiczno-teatralne w ramach LwT. Uczestniczka w Szkoły Pedagogów Teatru. Jest koordynatorką programu IT Partnerzy Teatroteki Szkolnej.

Katarzyna Krajewska (pedagożka teatru)
sekretarz literacka i kierowniczka Pracowni Pedagogiki Teatru -1 we Wrocławskim Teatrze Lalek. Dyplomowana pedagog teatru, historyczka literatury, dr nauk humanistycznych, redaktorka wyd. naukowych i beletrystycznych. W latach 2005-2013 prowadziła na UWr zajęcia poświęcone literaturze, kulturze i mediom. Autorka koncepcji i koordynatorka projektów edukacyjnych w WTL tj. "Inni, czyli wszyscy" w ramach programu LwT 2015, "Ogród. Przestrzeń wspólna" w ramach LwT 2018, "Zrób sobie świat. Zabawy twórcze" - 2018, "My tu gramy!", Grupa młodzieżowa ROBIMY działająca przy WTL - od 2017. Od 2015 pracuje z dziećmi objętymi pieczą zastępczą.

Mateusz Skulimowski (aktor improwizator, lalkarz, konstruktor lalek)
aktor improwizator (Teatr IMPROKRACJA), aktor lalkarz (absolwent PWST we Wrocławiu), prowadzący program dla TVN Turbo „Jak z niczego zrobić coś”, konstruktor lalek teatralnych, artysta klown działający w Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu.
Wykonywał projekty scenograficzne do wielu spektakli teatralnych, animacje i efekty specjalne do reklam telewizyjnych. Prowadzący warsztaty dla dzieci i młodzieży z konstrukcji lalek i zabawek w ramach wielu wydarzeń artystycznych, jak i warsztatów teatralnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących z wykorzystaniem technik audiodeskrypcji we współpracy z Fundacją na Rzecz Audiodeskrypcji Katarynka.

Piotr Zdebski (aktor improwizator, nauczyciel improwizacji)
aktor improwizator, trener improwizacji, scenarzysta i konferansjer. Związany ze sceną od 13 lat. Od 4 lat zajmuje się komedią improwizowaną. Występuje w 4 grupach Impro: irga, PAPTAK, Oranżada na miejscu oraz Dziki Indyk. Współtworzy także "Dubbingi Improwizowane" we Wrocławiu. W Fundacji Interstellar prowadzi warsztaty z improwizacji scenicznej w ramach Akademii Improwizacji. Podczas pracy w objazdowej trupie aktorskiej zagrał setki spektakli dla dzieci i młodzieży i przeprowadził dla nich dziesiątki godzin warsztatów teatralnych. Współorganizuje Dolnośląski Festiwal Teatrów Improwizacji – DOLi. Od niedawna współtworzy kanał na YouTube„Wrocław – kultura nieznana”.

 

Partner projektu:

Fundacja Interstellar powstała w 2016 r. i zajmuje się promowaniem sztuki improwizacji teatralnej oraz komediowej (w skrócie improv) i edukowaniem na jej rzecz. Podstawowym celem Fundacji jest integrowanie dolnośląskich artystów i amatorów zajmujących się improwizacją teatralną. Środowisko dolnośląskiego improv jest jednym z najprężniej rozwijających się w Polsce. Wpływ ma na to szeroka działalność edukacyjna i warsztatowa Prezesa Fundacji Artura Jóskowiaka oraz osób związanych z Akdemią Improwizacji (projekt realizowany w ramach działaności odpłatnej Fundacji) jak i Teatru improwizacji IMPROKRACJA. W październiku 2018 r. Fundacja Interstellar zorganizowała pierwszy Dolnośląski Festiwal Teatrów Improwizacji realizowany w ramach budżetu obywatelskiego "Aktywny Dolny Śląsk" w obszarze kultura. Fundacja wspiera działania amatorskie i niezależne związane z improwizacją teatralną.

wtl_logo.png
it_logo_www.png
eteatr_logo.png
interstellar_logo_ppoziom_white_www.png
Image
Image

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.
W aktualnej 12. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 18 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury.

Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.
W tegorocznej edycji programu weźmie udział ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej o programie na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowteatrze

LATO W TEATRZE 2019

w ramach modułu LATO W TEATRZE+
Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy + Ośrodek Teatralny Kana
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie + Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę
Wrocławski Teatr Lalek + Fundacja Interstellar

w ramach modułu LATO W TEATRZE
A la teatr (Borkowice, Nowinki, Pecna), Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, „Dzieci Z Pasją” Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, Fundacja Bieszczadzka (Płowce), Fundacja Da Radę (Nysa), Fundacja na rzecz Wspierania oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ''Kreolia-Kraina Kreatywności'(Jerutki), Fundacja PRO FUTURO (Sułkowice), Fundacja Sztuki „JAW DIKH” (Czarna Góra), Fundacja t: (Wałbrzych), Fundacja Teatr Latarnia (Załuki), Fundacja TIFF Collective (Krzywaniec), Fundacja Uskrzydleni (Poznań), Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Lubartowski Ośrodek Kultury, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” (Radom), Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA (Kraków), Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta, Ośrodek Kultury PomPA (Pomiechówek), Staszowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy (Tyczyn), Stowarzyszenie „Biuro Sztuki” (Warszawa), Stowarzyszenie Calos Cagathos (Zambski Kościelne), Stowarzyszenie Pomocy Szansa (Kostry Noski), Stowarzyszenie Promocji Artystycznej (Solniki), Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak (Sejny), Suwalski Ośrodek Kultury, Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych (Czaplinek), Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej (Reszel), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

 

epi radio koleje