main_1.png

Lato w Teatrze - edycje w latach 2013-2017

W lipcu 2013 r. dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat wzięły udział w letnich integracyjnych warsztatach teatralnych. Pod opieką profesjonalistów pracowały w grupach: aktorsko-reżyserskiej, plastycznej, dźwiękowej, dramaturgicznej i promocyjno-dziennikarskiej. Warsztaty miały za zadanie stworzenie możliwości zdobycia konkretnych umiejętności, uwolnienie drzemiącego potencjału, ale przede wszystkim nawiązania nowych relacji oraz zabrania głosu w sprawach, które są dla Was ważne. Zainspirowani dokumentem Krzysztofa Kieślowskiego „Gadające głowy”, wspólnie stworzyliśmy spektakl „po÷MOCNI” – barwny obraz otaczającej rzeczywistości, opowiedziany językiem teatru. Udział w warsztatach był nieodpłatny.
prowadzący warsztaty:

grupa aktorsko-reżyserska: Janka Jankiewicz-Maśląkowska i Tomasz Maśląkowski
grupa tekstowa: Marta Kurowska
grupa plastyczna: Beata Tomczyk
grupa dźwiękowa: Grzegorz Mazoń
grupa promocyjno-dziennikarska: Sylwia Gorzak


koordynatorka projektu: Marta Kurowska
opieka pedagogiczna: Monika Jopek, Mariola Korman
opieka medyczna: Irena Dolasińska
obsługa finansowa: Beata Malewicz
obsługa techniczna: Bartosz Kondys, Tomasz Malczuk, Mateusz Szczerba / Robert Maniak
promocja: Sylwia Gorzak, Małgorzata Stobiecka

miejsce: Wrocławski Teatr Lalek, Ogród Staromiejski
termin: 1-14 lipca 2013.

pokazy pracy warsztatowej:
13 / lipca / Duża scena WTL / 15.00
14 / lipca / Duża scena WTL / 15.00

kontakt: Marta Kurowska (koordynatorka projektu): marta.kurowska@teatrlalek.wroclaw.pl, tel. 71 335 49 09

Pretekstem dla warsztatu w ramach programu Lato w Teatrze są cztery pytania, które Krzysztof Kieślowski zadał bohaterom dokumentu „Gadające głowy”: w którym roku się urodziłeś – kim jesteś – co jest dla ciebie najważniejsze – czego oczekujesz od przyszłości. Gest Kieślowskiego staje się inspiracją dla uczestników do sformułowania własnych pytań i zadania ich wybranym osobom, przyczynkiem do stworzenia barwnego opisu otaczającej rzeczywistości. Punktem wyjścia jest jakieś JA, własne ciało. Wokół niego, z najprostszych, łatwo dostępnych przedmiotów, powstaje świat. Rzeczy pozornie zupełnie nieartystyczne ulegają metamorfozie pod wpływem światła, muzyki, przestrzeni i wyobraźni. Uczestnicy poszukają własnych form wyrazu, wybierają teksty kultury, które najpełniej wyrażają ich postrzeganie świata. Język staje się głosem.
Podczas sesji warsztatowych powstają instalacje plastyczne, muzyczne, ruchowe, filmowe – inspiracje, rozwijane podczas kolejnych dni. Te działania są mocno naznaczone myśleniem o teatrze, bliskim twórczości Krystyny Miłobędzkiej: „Powstający w zabawie niechcąco, powoływany nieświadomie, jest teatrem najbardziej dotykalnym, więc najbardziej teatralnym.” Prowadzący przyjmują rolę kolekcjonerów wspomnień i emocji, układaczy fiszek, puzzli, z których powstaje szkic prezentacji warsztatowej. Odkrywają, co wydarza się w przestrzeni pomiędzy tekstami.
Celem warsztatu nie jest dostarczenie uczestnikom gotowego scenariusza, ale pobudzenie ich kreatywności. Prowadzący stwarzają przestrzeń dla artystycznej wypowiedzi i wspierają ją, poprzez nadanie dramaturgii i struktury. Tak, jak w pracach Piny Bausch, w których najprostsze działania stają się performatywne. Warsztat uwrażliwia uczestników na ich kreatywność, nadaje wartość codziennemu doświadczeniu.

Warsztaty, które odbyły się między 30 czerwca a 13 lipca zostały zaprogramowane tak, aby równocześnie umożliwić uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności, uwolnić drzemiący w nich potencjał, a także stworzyć okazję do zbudowania relacji i zabrania głosu w sprawach, które są dla nich ważne. Działania w obszarze teatru, czy – szerzej – sztuki współczesnej, dają dzieciom nieograniczoną swobodę czerpania z różnych źródeł inspiracji, umożliwiają subiektywny przekaz. Ze swej istoty negują postawy oceniające, wartością jest autorefleksja każdego z uczestników. Dzieci i młodzież  pracowały pod opieką profesjonalnych twórców w sześciu grupach: aktorsko-tanecznej, plastyczno-lalkowej, dźwiękowej, techniczno-multimedialnej, fotograficznej oraz promocyjno-dziennikarskiej. Wspólnie stworzyły spektakl, barwny obraz otaczającej rzeczywistości, opowiedziany językiem teatru. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
prowadzący warsztaty:


grupa sceniczna: Marta Kurowska i Grzegorz Mazoń
gruoa techniczno - multimedialna: Robert Maniak
grupa fotograficzna: Karol Krukowski
grupa promocyjno-dziennikarska: Sylwia Gorzak

koordynatorka projektu: Marta Kurowska
opieka pedagogiczna: Patrycja Chudzińska, Katarzyna Tereba
opieka medyczna: Irena Dolasińska
obsługa finansowa: Beata Malewicz
promocja: Sylwia Gorzak, Małgorzata Stobiecka

miejsce: Wrocławski Teatr Lalek
termin: 30 czerwca – 13 lipca 2014

kontakt: Marta Kurowska (koordynatorka projektu): marta.kurowska@teatrlalek.wroclaw.pl, tel. 71 335 49 09

Inspirację do działań projektowych stanowi miasto w kontekście, w którym opisał je Italo Calvino wiele lat po wydaniu „Niewidzialnych miast”: jako symbol „napięcia pomiędzy geometrycznym sposobem istnienia a gmatwaniną ludzkich istnień”. Miasto współczesne, tętniące podskórną, utajoną

energią. Chcemy, żeby temat projektu dał pretekst do opowiedzenia na teatralnej scenie własnych mitów, wymyślonych historii. Pozwolił na stworzenie emocjonalnej mapy realnie istniejącego miast, zaproponowanie nowej topografii. To uczestnicy otrzymują możliwość odczarowania lub zaklęcia, odkłamania lub zawoalowania znanych przestrzeni, zmiany punktów ciężkości. Znane atrakcje turystyczne mogą zyskać nowe znaczenia, pozytywnego wzmocnienia nabrać miejsca peryferyjne, prywatne. Czy centrum miast może stać się podwórko, galeria handlowa, dom dziecka? Poprzez przestrzeń miast mogę opowiedzieć o sobie, ale również mam możliwość wyjścia ze swoją prywatnością w przestrzeń publiczną. Jestem przecież jej pełnoprawnym uczestnikiem.


Teatr, który pozwala na scenie na wykreowanie miasta, przefiltrowanego przez własną wrażliwość, może zdarzyć się również w zupełnie nieteatralnej przestrzeni. Zaprosimy uczestników warsztatów do wyjścia w przestrzeń miasta, zainspirujemy do dokonania w niej szeregu artystycznych interwencji: muzycznych, ruchowych, plastycznych. Zastanowimy się, co jest w mieście (nie) do pomyślenia. Chcemy odkryć ściśle narzucone możliwości i zachowania: ruchowe, estetyczne, inne, zdemaskować zasady i ograniczenia. Mamy nadzieję, że w ten sposób pobudzimy krytyczna refleksję na temat najbliższego otoczenia. Uświadomimy, jak duży wpływ mają na swoje sąsiedztwo, zasygnalizujemy, jak poprzez przestrzeń budują relacje z innymi ludźmi.

 

W aktualnej ósmej edycji programu dofinansowanie otrzymało
41 ośrodków z całej Polski – 24 organizacje pozarządowe i 17 samorządowych instytucji kultury.Po raz pierwszy został wydzielony moduł Lato w teatrze + przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Nowe zadanie polega na zaproszeniu do współpracy instytucji lub organizacji partnerskiej, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie. W tym module przyznane zostały dofinansowania dla 7 ośrodków. W tegorocznym programie weźmie udział ponad 1500 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie.

Lato w teatrze 2015 organizują:

Lato w teatrze +:
Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego + Stowarzyszenie Siemacha (Kraków)
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" + Kobylogórski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim + Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki + Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
Stowarzyszenie Teatr Okno + Fundacja Teatr PAPHEMA
Teatr Lalek "Pleciuga" + Związek Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin
Stowarzyszenie Teatralne CHOREA + Fundacja KIJO

Lato w teatrze:

Centrum Kultury (Knurów), Fundacja Dobra Wola (Kraków), Fundacja Fabryka UTU (Toruń), Fundacja Win-Win (Górzno), Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium (Pruszków), Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków), Gminny Ośrodek Kultury (Gostycyn),
Gminny Ośrodek Kultury (Stepnica), Gminny Ośrodek Kultury (Wieprz), Małopolski Instytut Teatralny (Lanckorona), Miejska Biblioteka Publiczna (Borne Sulinowo), Miejski Dom Kultury (Stalowa Woli), Miejski Teatr Miniatura (Gdańsk), Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód (Lublin), Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy (Tyczyn), Stowarzyszenie Biały Zdrój (Biały Zdrój), Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA (Warszawa), Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Aktywni" (Tychy), Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
(Koczała), Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" (Warta), Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Pobiedziska), Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego (Jabłonna), Stowarzyszenie Praktyków Kultury (Linin), Stowarzyszenie Teatr Per Se (Płock), Stowarzyszenie Teatr Węgajty (Jonkowo), Stowarzyszenie Teatralne Remus (Warszawa), Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema (Jelenia Góra), Teatr Figur Kraków Fundacja Działań Twórczych (Kraków), Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego (Kalisz), Teatr Lalki i Aktora Kubuś (Kielce), Teatr Lalki i Aktora (Łomża), Teatr Zagłębia (Sosnowiec), Wagon Inicjatyw (Żuromin), Wrocławski Teatr Lalek (Wrocław)

W ciągu dwóch tygodni od 29 czerwca do 12 lipca 2015 uczestnicy warsztatów będą pracować pod opieką profesjonalistów nad spektaklem pod roboczym tytułem [INNI] w reżyserii Maćka Prusaka. Pokazy finałowe odbędą się 11 i 12 lipca na Dużej Scenie Wrocławskiego Teatru Lalek.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji LATA W TEATRZE w WTL jest "inność" - widziana z perspektywy dorastającego dziecka, konfrontującego się ze światem. Wiek dojrzewania to czas, kiedy "młodzi dorośli" z jednej strony boją się odrzucenia przez grupę, a z drugiej dążą do podkreślenia własnej odmienności, indywidualności. Ta sprzeczność rodzi napięcie, wywołuje emocje, zmusza do dokonywania wyborów. Wszystko to chcemy wykorzystać jako źródło twórczego potencjału w pracy nad spektaklem. Ważny jest dla nas nie tylko efekt końcowy warsztatów. Chcielibyśmy, by praca, którą wykonamy w trakcie zajęć, pomogła uczestnikom mierzyć się z problemem "inności" - własnej czy napotykanej - w codziennym życiu.

Warsztatowicze - co jest nowością w stosunku do dwóch poprzednich edycji projektu - nie zostaną podzieleni na stałe grupy tematyczne (np. aktorską, muzyczną itd.). Wszyscy będą wspólnie pracować nad przedstawieniem finałowym podczas zajęć: aktorsko-choreograficznych (prowadzący: Maćko Prusak), tekstowo-kreacyjnych (prowadząca: Marta Giergielewicz), fotograficznych (prowadzący: Karol Krukowski) i promocyjno-dziennikarskich (prowadząca: Sylwia Gorzak). Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

 -Regulamin

Wiecej informacji:

Katarzyna Krajewska

koordynatorka projektu

71 335 49 06 / 07
katarzyna.krajewska@teatrlalek.wroclaw.pl

BIOGRAMY PROWADZĄCYCH:

Maciej Prusak – prowadzący warsztaty choreograficzno-aktorskie. Reżyser, aktor, choreograf. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem choreografii i ruchu scenicznego w teatrze dramatycznym. Jego artystycznym debiutem był „Rewizor” Mikołaja Gogola w reżyserii Jana Klaty, z którym od tamtej pory stale współpracuje jako twórca ruchu scenicznego. Jest autorem choreografii do spektakli Krystyny Meissner, Przemysława Wojcieszka, Grzegorza Jarzyny, Artura Tyszkiewicza, Gabriela Gietzky’ego, Piotra Kruszczyńskiego, Piotra Tomaszuka, Pawła Łysaka, Barbary Wysockiej, Wiktora Rubina, Małgorzaty Bogajewskiej. Za spektakl „Klaus der Grosse” otrzymał Grand Prix Nurtu Off 31. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2010). Także w 2010 r. został laureatem kulturalnej nagrody wrocławskiej redakcji „Gazety Wyborczej” – Warto. Prowadził zajęcia dla dzieci, m.in. w Studiu Pantomimy we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, plastykę ruchu ze studentami krakowskiej PWST (2011/2012), zajęcia ruchowe z młodzieżą w Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu Leśnicy (taniec współczesny, breakdance, hiphop).

Marta Giergielewicz – prowadząca warsztaty tekstowo-kreacyjne. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2003-2015 pracowała w Dziale Literackim we Wrocławskim Teatrze Współczesnym; m.in. jako inspicjent przy spektaklach Jana Klaty, Piotra Cieplaka, Heleny Kaut-Howson, Krzysztofa Warlikowskiego, Krystyny Meissner i Marka Fiedora, później w Dziale Literackim. Z Maciejem Prusakiem współpracuje od 2010 roku i jest autorką scenariuszy do jego spektakli („Klaus der Grosse”, „Ojcowie”). W 2011 roku jej sztuka „Klaus der Grosse” do spektaklu ze scenografią Mirka Kaczmarka w reżyserii Macieja Prusaka zakwalifikowała się do finału XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Karol Krukowski – prowadzący warsztaty fotograficzne. Fotograf, fotoedytor, nauczyciel i animator kultury. Zajmuje się realizacją fotografii w obszarze twórczości artystycznej i komercyjnej. Jako pedagog i tutor prowadzi warsztaty z obszaru fotografii i strategii wydawniczych. W 2013 roku Dolnośląska Fundacja Sztuki „Zachęta” nabyła do swojej kolekcji jego cykl fotografii „Portret Guliwera”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2006, 2013). Konsultant Stowarzyszenia Nowe Horyzonty w ramach projektu Edukacja NH (2012 – 2014). Jako nauczyciel fotografii prowadził zajęcia w (m.in.): Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (2014), Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty (Wrocław), Regionalnym Ośrodku Edukacji we Wrocławiu (20082014), Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa (Opole, 2004-2008), Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu (2004 – 2007). Wybrane wystawy: „rozbite marzenie” w BWA Wrocław Galeria Design (2012), „Portret Guliwera i inne sceny z dziennika sługi” w BWA Wrocław Galeria Design (2012), „Niewidzialna mapa Wrocławia” w:  BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej 2004, później m.in. w Galerii Raster , CSW Łaźnia, BWA Bydgoszcz.

Sylwia Gorzak – prowadząca warsztaty promocyjne. Z wykształcenia pedagog, z zawodu marketingowiec. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących mediach w kraju: Radio Zet, TVP Wrocław, teatrach: Wrocławskim Teatrze Współczesnym, WTL oraz agencji reklamowej. Przygotowywała ogólnopolskie kampanie reklamowe dla Międzynarodowego Festiwalu „Dialog Wrocław”, Cracow Screen Festiwal oraz wielu spektakli teatralnych. Pracowała przy organizacji Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu jako szef obsługi uczestników.

LATO W TEATRZE + 2016

Przez dwa tygodnie (4-17 lipca) będziemy pracować pod okiem profesjonalnych twórców, stworzymy współnie labirytnt działań artystycznych, sensualnych doświadczeń i manifestów.

Spotkamy się z uczestnikami w różnym wieku (7-12 lat), z różnych szkół, o różnym stopniu sprawności. Będziemy wspólnie działać w obszarze teatru, zdarzeń dźwiękowych, sztuk wizualnych oraz kampanii społecznej. W teatrze będziemy nie tylko oglądać, ale również samodzielnie tworzyć: zarówno własne dzieła sztuki, jak nowe relacje: w zespole uczestników, pomiędzy sceną a widownią, w naszym najbliższym otoczeniu. Poprzez sztukę opowiemy o sprawach, które są dla nas ważne, podkreślimy wyjątkowość każdego z uczestników. Wyjdziemy poza oficjalne kanony, pokażemy barwny obraz otaczającej rzeczywistości. Zastanowimy się nad osobami słabiej obecnymi w kulturze oraz nad tym, czy teatr może zmieniać świat!

Warsztaty dla dzieci poprowadzą:

Bartosz Kurowski - Studiował kulturoznawstwo na UAM, pedagogikę na UWM, a obecnie reżyserię teatru lalek na PWST we Wrocławiu. Uczestnik licznych warsztatów dramaturgicznych, muzycznych i choreograficznych, pracował m.in. z Sebastianem Majewskim, Natalia Korczakowską, Tomaszem Bazanem, choreografami Laboratorium Ruchu ESK. Słuchacz Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Członek wrocławskiej grupy Rhytm of Resistance. Stały współpracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, autor i prowadzący warsztaty dla młodzieży. Współautor, afiliowanego przy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, projektu Most[l]y, zrealizowanego z dziećmi i młodzieżą z pieczy zastępczej. Jego zainteresowania skupiają się wokół teatru plastycznego, eksperymentów formalnych w teatrze młodego odbiorcy, działań na styku teatru ciała i teatru przedmiotu oraz społecznego wymiaru przekazu w teatrze współczesnym.

Małgorzata Król-Sozańska - Aktorka, logopedka, specjalistka wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, emisjolożka, neurologopedka. Absolwentka Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu, pracowała w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrze d'Ern w Charlevilles-Mezieres, Teatrze Malandro w Genewie, Teatrze Wierszalin, Teatrze Banialuka. Wykładowca PWST oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci we wrocławskiej telewizji regionalnej. Działalność artystyczną łączy z pracą terapeutyczną z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ORM w zakresie arteterapii i logopedii klinicznej.

Marta Kurowska - Teatrolożka, dramaturżka, krytyczka, pedagożka teatru. Absolwentka dramatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dramaturgii w Instytucie Teatralnym. Była stypendystką Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku Wiedza o Teatrze, Filmie i Mediach. Autorka publikacji z dziedziny teatru i dramatu współczesnego (po polsku ukazywały się m.in. w „Didaskaliach” i „Dialogu”), redaktorka programów teatralnych. W latach 2005-2009 współorganizatorka i uczestniczka konferencji FIRT/IFTR (International Federation for Theatre Research), od 2012 roku członkini East European Performing Arts Platform. Uczestniczyła w licznych warsztatach dramaturgicznych i teatralnych. Pracowała m.in. z Janem Ritsemą, Brucem Myersem, Sebastianem Majewskim, Igą Gańczarczyk. Inicjatorka, kuratorka i prowadząca działania edukacyjne we Wrocławskim Teatrze Lalek. Uczestniczka Warszawskiego Obozu Teatralnego (2011) oraz warsztatów organizowanych przez Fundację Kultury bez Barier (2014), ukończyła II edycję Szkoły Pedagogów Teatru (2014). W ramach programu Lato w Teatrze koordynowała oraz zrealizowała spektakle po÷MOCNI (autorka scenariusza) oraz MiasToMy (autorka scenariusza i, wraz z Grzegorzem Mazoniem, reżyserka). Współpracuje z Fundacją LALE.Teatr jako autorka scenariusza I Przeglądu Zdarzeń Międzypokoleniowych i współautorka projektu Piaskownica. Współautorka projektu MOST[l]Y – cyklu działań artystycznych, realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z dziećmi i młodzieżą z pieczy zastępczej. Współautorka i prowadząca integracyjne warsztaty sensualne o sztuce DZYŃ!, adresowane do dzieci z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.

Sylwia Gorzak - Z wykształcenia pedagog, z zawodu marketingowiec. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących mediach w kraju: Radio Zet, TVP Wrocław, teatrach: Wrocławskim Teatrze Współczesnym, Wrocławskim Teatrze Lalek oraz agencji reklamowej. Przygotowywała ogólnopolskie kampanie reklamowe dla Międzynarodowego Festiwalu „Dialog Wrocław”, Cracow Screen Festiwal oraz wielu spektakli teatralnych. Pracowała przy organizacji Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu jako szef obsługi uczestników. Autorka i szefowa kampanii promocyjnej projektu wsparcia rodzin zastępczych „Wrocławska podróż do wolontariatu” (2013-2015). Prowadząca warsztaty w ramach programu Lato w Teatrze (2013-2015), wspólnie z dziećmi z pieczy zastępczej zrealizowała kampanie promocyjne spektakli po÷MOCNI, MiasToMy oraz INNI, czyli wszyscy. Autorka kampanii społecznej, towarzyszącej integracyjnym warsztatom sensualnym o sztuce DZYŃ!, adresowanym do dzieci z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Mama czternastolatki, uwielbia dzieci, kino, teatr, taniec i zdrowy tryb życia.

- artyści związani z galerią ArtBrut.

LATO W TEATRZE + 2017

Od 3 do 15 lipca spotkamy się z uczestnikami w różnym wieku i z różnych szkół. Będziemy wspólnie badać, czym jest muzyka, dźwięk, a nawet rozmowa i zastanowimy się, czy możemy ich doświadczać inaczej, niż za pomocą uszu. Spróbujemy eksperymentować w obszarze teatru i dramaturgii, zdarzeń dźwiękowych, multimediów oraz kampanii społecznej. Nauczymy się nawet kilku zwrotów w języku migowym! A na koniec przygotujemy o tym przedstawienie.

W teatrze chcemy nie tylko oglądać, ale również samodzielnie tworzyć: zarówno własne dzieła sztuki, jak nowe relacje: w zespole uczestników, pomiędzy sceną a widownią, w naszym najbliższym otoczeniu. Poprzez sztukę opowiemy o sprawach, które są dla nas ważne, podkreślimy wyjątkowość każdego z uczestników. Wyjdziemy poza oficjalne kanony, pokażemy barwny obraz otaczającej rzeczywistości. Zastanowimy się nad osobami słabiej obecnymi w kulturze oraz nad tym, czy teatr może zmieniać świat!

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Do udziału w warsztatach szczególnie zachęcamy dzieci z niepełnosprawnością słuchu.

Wszelkich informacji dotyczących warsztatów udziela Marta Kurowska marta.kurowska@teatrlalek.wroclaw.pl

Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku: www.facebook.com/LatoWTeatrzeWroclaw .

Warsztaty dla dzieci poprowadzą:

Marta Kurowska – koordynatorka projektu; współautorka koncepcji merytorycznej i prowadząca warsztaty
Teatrolożka, dramaturżka, krytyczka, pedagożka teatru. Absolwentka dramatologii UJ oraz dramaturgii w IT. Była stypendystką Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku Wiedza o Teatrze, Filmie i Mediach. Autorka publikacji z dziedziny teatru i dramatu współczesnego (po polsku ukazywały się m.in. w „Didaskaliach” i „Dialogu”), redaktorka programów teatralnych. W latach 2005-2009 współorganizatorka i uczestniczka konferencji FIRT/IFTR (International Federation for Theatre Research), od 2012 roku członkini East European Performing Arts Platform. Inicjatorka, kuratorka i prowadząca działania edukacyjne we Wrocławskim Teatrze Lalek. Uczestniczka Warszawskiego Obozu Teatralnego (2011) oraz warsztatów organizowanych przez Fundację Kultury bez Barier (2014), ukończyła II edycję Szkoły Pedagogów Teatru (2014). W ramach programu Lato w Teatrze koordynowała oraz zrealizowała spektakle po÷MOCNI i MiasToMy oraz (w ramach programu Lato w Teatrze +) instalację sensoryczną LABIRYNT, przygotowaną w ramach warsztatów włączających z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Współpracuje z Fundacją LALE.Teatr jako autorka scenariusza I Przeglądu Zdarzeń Międzypokoleniowych i współautorka projektu Piaskownica. Koordynatorka objazdów i prowadząca warsztaty w ramach programu Teatr Polska (Wrocławski Teatr Lalek 2013, Fundacja LALE.Teatr 2016), umożliwiającego prezentację spektakli oraz edukację teatralną w małych ośrodkach, mających utrudniony dostęp do kultury. Współautorka projektu MOST[l]Y – cyklu działań artystycznych, realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z dziećmi i młodzieżą z pieczy zastępczej. Współautorka i prowadząca integracyjne warsztaty sensualne o sztuce DZYŃ!, adresowane do dzieci z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu (Wrocławski Teatr Lalek 2016). Współautorka i współprowadząca Pracowni działań włączających Teatr otwarty! (Wrocławski Teatr Lalek 2017).

Grzegorz Mazoń – współautor koncepcji merytorycznej i prowadzący warsztaty
Absolwent Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu. Od 2008 roku aktor  Wrocławskiego Teatru Lalek, autor muzyki do licznych spektakli teatralnych (m.in. "SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie" w reż. Jakuba Krofty laureat I miejsca Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2014 r.; "Czekając na Otella" w reż. Jana Naturskiego wyróżniony podczas 36. PPA i laureat II nagrody festiwalu SzekspirOFF, "Klaus der Grosse" w reż. Maćko Prusaka, "Piekło-niebo" w reż. Jakuba Krofty i in.) oraz filmów niezależnych. Dwukrotnie (2010 i 2015) nominowany do nagrody Gazety Wyborczej WARTO w kategorii Teatr. Nominowany do nagrody Najlepszy Aktor na Roma Teatro Festival w Rzymie. Laureat nagrody PSE Polest „Talent 2012”, laureat nagrody Związku Artystów Scen Polskich im. Leona Schillera (2014) oraz nagród i wyróżnień na licznych festiwalach teatralnych. Prowadził warsztaty muzyczne na festiwalu Czas Teatru w Opolu w latach 2007-2008. W ramach programu Lato w Teatrze prowadził warsztaty oraz zrealizował spektakle po÷MOCNI i MiasToMy. Współautor oraz prowadzący warsztaty w ramach cyklu "Literatura w pieluchach", adresowane do najnajmłodszych (dzieci od kilku miesięcy do 3 lat) i ich bliskich (Wrocławski Teatr Lalek 2015). Jako aktor i autor muzyki do spektaklu "Kręcipupa" (Fundacja LALE.Teatr) uczestniczył w programie Teatr Polska, umożliwiającym prezentację spektakli oraz edukację teatralną w małych ośrodkach, mających utrudniony dostęp do kultury.

Robert Maniak – współautor koncepcji merytorycznej i prowadzący warsztaty
Realizator dźwięku, montażysta, VJ, alternatywny bajkopisarz. Wiceprezes Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski Cantilena. Twórca wizualizacji do spektakli teatralnych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół w Legnicy, Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, Stowarzyszeniem Świat Nadziei Galerią ArtBrut oraz realizatorami projektów teatralnych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Uczestnik warsztatów organizowanych przez Fundację Kultury bez Barier. Od 2010 roku związany z Wrocławskim Teatrem Lalek. W ramach programu Lato w Teatrze koordynowała oraz zrealizował spektakl MiasToMy oraz (w ramach programu Lato w Teatrze +) instalację sensoryczną LABIRYNT, przygotowaną w ramach warsztatów włączających z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Realizator programu Teatr Polska (Wrocławski Teatr Lalek 2013, Fundacja LALE.Teatr 2016), umożliwiającego prezentację spektakli oraz edukację teatralną w małych ośrodkach, mających utrudniony dostęp do kultury. Współautor projektu MOST[l]Y – cyklu działań artystycznych, realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z dziećmi i młodzieżą z pieczy zastępczej. Współautor koncepcji merytorycznej i prowadzący integracyjne warsztaty sensualne o sztuce DZYŃ!, adresowane do dzieci z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu (Wrocławski Teatr Lalek 2016). Współautor i współprowadzący Pracowni działań włączających Teatr otwarty! (Wrocławski Teatr Lalek 2017).

Sylwia Gorzak – prowadząca warsztaty, autorka kampanii promocyjnej
Z wykształcenia pedagog, z zawodu marketingowiec. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących mediach w kraju: Radio Zet, TVP Wrocław, teatrach: Wrocławskim Teatrze Współczesnym, Wrocławskim Teatrze Lalek oraz agencji reklamowej. Przygotowywała ogólnopolskie kampanie reklamowe dla Międzynarodowego Festiwalu „Dialog-Wrocław”, Cracow Screen Festiwal oraz wielu spektakli teatralnych. Pracowała przy organizacji Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu jako szef obsługi uczestników. Autorka i szefowa kampanii promocyjnej projektu wsparcia rodzin zastępczych „Wrocławska podróż do wolontariatu” (2013-2015). Prowadząca warsztaty w ramach programu Lato w Teatrze (2013-2016), wspólnie z dziećmi z pieczy zastępczej zrealizowała kampanie promocyjne spektakli po÷MOCNI, MiasToMy, INNI, czyli wszyscy oraz instalacji sensorycznej LABIRYNT. Mama szesnastolatki, uwielbia dzieci, kino, teatr, taniec i zdrowy tryb życia.

Wioletta Boczar – prowadząca warsztaty, tłumaczka migowa
Absolwentka pedagogiki ze specjalizacjami surdopedagogika oraz terapia zajęciowa, a także studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Regularnie dokształca się w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (m.in. na kursach „Jak pracować z uczniem trudnym wychowawczo”). Od 2011 roku pracuje w Ośrodku dla Młodzieży Słabosłyszącej we Wrocławiu. Współpracowała z Wrocławskim Teatrem Lalek jako tłumaczka w ramach integracyjnych warsztatów sensualnych o sztuce DZYŃ!, adresowanych do dzieci z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu (2016). Rzeczniczka studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Czyta książki, słucha muzyki, uwielbia podróże.

Justyna Mańkowska - prowadząca warsztaty
Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i multimediów w Jewel and ESK Valley College. Pracę zawodową zaczynała we Wrocławskim oddziale TVN24, reporterka radiowa od kilku lat związana z Grupą Radiową Agory. Inicjatorka i wiceprezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA. Pracowała jako audiodeskryptorka na meczach EURO 2012, współpracuje z dolnośląskimi teatrami, w których prowadzi szkolenia i odpowiada za udostępnianie spektakli osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu.

 

wrocławski teatr lalek
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
T: 71 335 49 01, F: 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl

www.teatrlalek.wroclaw.pl

bip.png

Rejestr Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94
NIP 896-000-53-25, REGON 000278936
Nr konta bankowego:
PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 3077

biuro organizacji widowni:
T: 71 335 49 11, 71 335 49 12
F: 71 335 49 13
widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

kasa biletowa:
T: 71 335 49 10
kasa@teatrlalek.wroclaw.pl

 

 

radio wroclaw hotel europeum aquapark epi market budus wcow tvp3 wroclaw